Jan Bolesław Ożóg

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Jan Bolesław Ożóg - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Ożóga poświęcone miłości.