Jan Rybowicz

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Jan Rybowicz - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Rybowicza poświęcone miłości.