Janusz B. Roszkowski

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Janusz B. Roszkowski - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Roszkowskiego poświęcone miłości.