Wiersz miłosny Janusza B. Roszkowskiego pod tytułem Nie wystarcza mi, że jesteś naga

Nie wystarcza mi, że jesteś naga

Nie wystarcza mi, że jesteś naga —

chcę cię jeszcze bardziej obnażyć,

ściągnąć z ciebie utajone suknie

dawnych wstydów, które oblekają twoją nagość,

i nagości, które okrywają cię wstydem!

Nie wystarcza mi, że jesteś naga —

chcę przeniknąć cię aż do krwi,

tej, wzburzonej rękami pierwszego mężczyzny,

która wytryskała, plamiąc twoje ciało,

by ją, dawno skrzepłą, znowu wzburzyć

i skierować rwącym potokiem pod skórę;

niech oczyści pory, zalepione obcym brudem,

obcym potem, obcą śliną, obcą spermą!

Nie wystarczy mi, że jesteś naga.