Wiersz miłosny Jerzego Harasymowicza pod tytułem Łódź

Łódź

Do dzisiaj wspominam tę łódź

i Ciebie leżącą w lodzi

świerszcz srogi wąsaty jak zbój

po piersiach Twych spiesznie chodził

Wspominam trzcin wieczorny szelest

i świat wspominam schowany za górą

i nasze dziecko skłębione na niebie

cumulus