Jerzy Harasymowicz

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Jerzy Harasymowicz - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Harasymowicza poświęcone miłości.