Jerzy Skokowski

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Jerzy Skokowski - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Skokowskiego poświęcone miłości.