Wiersz miłosny Jerzego Skokowskiego pod tytułem Będziesz wracać

Będziesz wracać

Będziesz wracać ciałem, zanurzać je w pamięć,

będziesz gestem, pieszczotą wołać o to światło,

będziesz sobą i mną w obłoku wyobraźni.

Zaciskając uda na promieniach gwiazdy

będziesz miała ten błysk, wysoką falę szczęścia,

zachłyśnięta rozkoszą, spadająca w niemoc.