Józef Dunin-Borkowski

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Józef Dunin-Borkowski - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Dunina-Borkowskiego poświęcone miłości.