Józefat Nowiński

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Józefat Nowiński - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Nowińskiego poświęcone miłości.