Julia Dickstein-Wieleżyńska

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Julia Dickstein-Wieleżyńska - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Dickstein-Wieleżyńskiej poświęcone miłości.