Wiersz miłosny Juliana Przybosia pod tytułem Oczy

Oczy

Rzęsami o moje rzęsy zapaliła światło oczu...

Widzę: Obraz na staludze ramą z ognia mnie otoczył.