Julian Przyboś

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Julian Przyboś - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Przybosia poświęcone miłości.