Wiersz miłosny Juliusza Krzyżewskiego pod tytułem Nie patrz na mnie

Nie patrz na mnie

Nie patrz na mnie. Przeraża mnie spojrzenie ufne

i z oczu łzy wyciska, jak światło zbyt jasne.

Osłoń światło przede mną. Oczy twe i uśmiech

jeśli w serce nie padną, od łez moich zgasną.

 

I ust moich nie całuj! W ich prostym rysunku

palec losu zostawił goryczy cień smutny,

więc powiędły wargi twe i pocałunki

jak wiązanka złożona na ustach zatrutych.

 

A słowom moim nie wierz; łudzę pozorami.

Złym duchem twoim jestem i kochać nie umiem.

Jeśli w polu zobaczysz kamień wyorany,

możesz o mnie pomyśleć i nic nie zrozumieć.

Międzylesie 13 X 1942