Juliusz Krzyżewski

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Juliusz Krzyżewski - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Krzyżewskiego poświęcone miłości.