Kamal Chudżandi

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Kamal Chudżandi - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Chudżandiego poświęcone miłości.