Karol Bołoz Antoniewicz

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Karol Bołoz Antoniewicz - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Antoniewicza poświęcone miłości.