Katarzyna Grdesińska

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Katarzyna Grdesińska - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Grdesińskiej poświęcone miłości.