Katarzyna Szoch

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Katarzyna Szoch - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Szocha poświęcone miłości.