Konstanty Gaszyński

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Konstanty Gaszyński - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Gaszyńskiego poświęcone miłości.