Konstanty M. Górski

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Konstanty M. Górski - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Górskiego poświęcone miłości.