Konstanty Słuczewski

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Konstanty Słuczewski - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Słuczewskiego poświęcone miłości.