Krystyna Godlewska

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Krystyna Godlewska - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Godlewskiej poświęcone miłości.