Krystyna Miłobędzka

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Krystyna Miłobędzka - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Miłobędzkiej poświęcone miłości.