Wiersz miłosny Krystyny Miłobędzkiej pod tytułem Tak nas pusto

Tak nas pusto

ręka w rękę, miłość w miłość oddalamy się gubimy

w odrobinach

my nie my odrobiny, ledwo uściśnięte a już zdmuchiwane

a już o gruchawkę w sercu ciszej

po nas

z tego prochu kurzu, nie trzyj oczu, gdzie jesteś, tak

cię pusto