Wiersz miłosny Lawrenca Ferlinghetta pod tytułem Dove sta amore

Dove sta amore

Dove sta amore

Gdzie spoczywa miłość

Tu spoczywa miłość

Miłość synogarlicy

W lirycznej radości

Słuchaj pieśni wzgórz

Miłosnej pieśni pragnień

Cichej pieśni równin

Zbyt słodkiej pieśni cierpienia

W pasażach ciemności

Dove sta amore

Tu spoczywa miłość

Miłość synogarlicy

Dove sta amore

Tu spoczywa miłość

Przełożyła
Teresa Truszkowska