Lawrence Ferlinghetti

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Lawrence Ferlinghetti - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Ferlinghetta poświęcone miłości.