Wiersz miłosny Leszka Żulińskiego pod tytułem Jeśli spiętrzyłeś ostatnią górę

Jeśli spiętrzyłeś ostatnią górę

Jeśli spiętrzyłeś ostatnią górę

krwi

i wypiłeś ostatnie źródło

miłości

 

— po sam szczyt

— do samego dna

 

musisz opaść z ostatniej góry

miłości

i wytrysnąć ostatnim źródłem

krwi

 

— na samo dno

— po sam szczyt