Leszek Żuliński

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Leszek Żuliński - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Żulińskiego poświęcone miłości.