Łucjan Szenwald

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Łucjan Szenwald - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Szenwalda poświęcone miłości.