Ludwik Kropiński

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Ludwik Kropiński - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Kropińskiego poświęcone miłości.