Ludwik Maria Staff

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Ludwik Maria Staff - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Staffa poświęcone miłości.