Ludwik Szczepański

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Ludwik Szczepański - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Szczepańskiego poświęcone miłości.