Maciej Lachman

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Maciej Lachman - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Lachmana poświęcone miłości.