Marek Waleriusz Marcjalis

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Marek Waleriusz Marcjalis - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Marcjalisa poświęcone miłości.