Maria Bigoszewska

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Maria Bigoszewska - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Bigoszewskkiej poświęcone miłości.