Wiersz miłosny Mariana Ośniałowskiego pod tytułem Nie całuj mnie tak bardzo długo

Nie całuj mnie tak bardzo długo

Nie całuj mnie tak bardzo długo

ani ze sobą nie zabieraj.

Bo w nas prócz nas jest innych wielu.

Ktoś najpiękniejszy z nich umiera.

 

Myśl o mnie, ust nie pamiętając.

— Ani ze sobą nie zabieraj. —

Bo w nas prócz nas jest innych wielu.

Nie chcę od dotknięć twych umierać.