Marian Ośniałowski

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Marian Ośniałowski - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Ośniałowskiego poświęcone miłości.