Melania Kierczyńska

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Melania Kierczyńska - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Kierczyńskiej poświęcone miłości.