Melchior Pudłowski

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Melchior Pudłowski - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Pudłowskiego poświęcone miłości.