Wiersz miłosny Mieczysława Romanowskiego pod tytułem Każdą myślą

Każdą myślą

Każdą mysią, każdym tchnieniem,

Każdą łzą i uniesieniem,

Dziewczę! każdym serca drżeniem

Wołam: kocham ciebie!

 

W mej modlitwie imię twoje,

Życie moje, pieśni moje,

Serca ból i niepokoje

Mówią: kocham ciebie!

 

Tylko gdy przed tobą stanę,

Usta kryją serca ranę;

Nie śmiśą, jak zaczarowane,

Wyrzec: kocham ciebie!

 

Nim cię drugi raz obaczę,

Znowu modlę się i płaczę,

I zaklinam w pieśń rozpacze,

Wołam: kocham ciebie!