Mieczysław Romanowski

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Mieczysław Romanowski - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Romanowskiego poświęcone miłości.