Mieczysław Srokowski

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Mieczysław Srokowski - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Srokowskiego poświęcone miłości.