Wiersz miłosny Mirosławy Kużel pod tytułem Taka ta przestrzeń między nami

Taka ta przestrzeń między nami

Taka ta przestrzeń między nami szara

ani jej dotknąć ani jej rozświetlić

 

tyle tu zimna że już odchodzenie

ostro rysuje ślad w szarym powietrzu

 

Taka ta przestrzeń między nami szara

chłodem porosły puste gniazda ptaków

i jasne rzeki zbiegają do źródła

 

Taka ta przestrzeń między nami szara

znaczy szaro te słowa — szarość więc ocalam

śladami wróbli co biel przekreślają

 

Szarość jest stroną zwyczajną i bliską

rysuje pejzaż ucieczki z pozorów

który prawdziwszy