Mirosława Kużel

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Mirosława Kużel - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Kużel poświęcone miłości.