Mirosława Marinow

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Mirosława Marinow - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Marinow poświęcone miłości.