Wiersz miłosny Mirosławy Marinow pod tytułem Błąd

Błąd

Piliśmy wodę ze studni

 

woda była zielona

cembrowina omszała

 

Piliśmy wodę ze studni

 

Zielona woda była rozkoszą

biała woda jest źródłem

 

Piliśmy wodę ze studni

 

nie staliśmy się przezroczyści

chociaż byliśmy nadzy