Nikoła Wapcarow

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Nikoła Wapcarow - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Wapcarowa poświęcone miłości.