Reiner Kunze

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Reiner Kunze - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Kunze poświęcone miłości.