Ronald D. Laing

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Ronald D. Laing - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Lainga poświęcone miłości.